Apmaksas veidi

Baltijas Krauss interneta veikalā tiek izmantots Maksekeskus modulis. Valūta, par kuru jāizsūta rēķins, ir EUR (eur)

Krauss Baltic OÜ ir personas datu pārzinis, Krauss Baltic OÜ pārsūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.