Betalningsmetoder

Den Krauss Baltic OÜ-onlinebutiken använder Maksekeskus-modulen. Den valuta som ska faktureras är EUR (euro)

Krauss Baltic OÜ är personuppgiftsansvarig vidarebefordrar Krauss Baltic OÜ de personuppgifter som krävs för att göra betalningar till den auktoriserade behandlaren Maksekeskus AS.