Dessa sekretesspolicyvillkor gäller när du använder www.pood.krauss användning av .ee-webbmiljön anses vara ditt samtycke till dessa sekretesspolicyvillkor.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som samlas in av Krauss när du utför eller kontaktar en individ.

Insamlingen av lojalitetskundens personuppgifter kan ske på följande sätt:

- tillhandahålla kontaktuppgifter (inklusive ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, föredragen kontaktmetod) på vår webbplats eller någon annanstans (t.ex. butiker);

- när du använder webbplatsen från kundens kontoinformation eller via cookies
när du gör ett köp eller en beställning i vår butik eller e-butik, när du lagrar personliga kontaktuppgifter eller information om köppreferenser (Krauss kan begära vissa;

- frivilligt tillhandahålla personuppgifter och personuppgifter inom webbplatsens områden. De personuppgifter som krävs kan omfatta namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter).

Insamling av andra uppgifter

Vi samlar också in icke-personuppgifter – uppgifter som inte kan kopplas direkt till en specifik person (kön, ålder, språkpreferens, plats).

Vi kan också samla in data om generaliserade kundaktiviteter i våra butiker och på vår hemsida. Dessa data aggregeras och används för att vi ska kunna ge kunderna mer användbar information och för att ta reda på vilka delar av webbplatsen, produkter och tjänster som är mest intressanta. Aggregerade uppgifter behandlas som icke-personuppgifter i denna integritetspolicy.

Användning av insamlade personuppgifter

Med de personuppgifter som samlas in kan vi informera våra kunder om Krauss produktnyheter, kampanjer och kommande evenemang. En kund som inte vill vara med på vår nyhetsbrevslista eller få meddelanden om produkter som kan vara av intresse för dem kan när som helst ta bort sig själv från målgruppen. Kunden kan välja bort erbjudanden och nyhetsbrev som skickas till e-postmeddelandet genom att meddela oss via e-post eller genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet som innehåller erbjudandena, som finns vid brevets sidfot. Vi använder även insamlade personuppgifter för leverans av varor och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot kunden.

För att bättre betjäna kunden kan Krauss lämna ut information om enskilda användare till en tredje part som tillhandahåller Krauss -tjänster och är avtalsenligt skyldig att hålla den delade informationen konfidentiell. En tredje part är till exempel vår partner, vars uppgift är att transportera varor som säljs i onlinebutiken.

Dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning som föreskrivs i personuppgiftslagen och andra lagar. Du har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter upphör och att personuppgifterna rättas till, blockeras, raderas och överförs. Om du anser att dina rättigheter kränks vid behandling av personuppgifter har du rätt att kontakta Datainspektionen eller domstolen, om inte annat föreskrivs i lag. Du kan också ha rätt att kräva skadestånd på grund av och i enlighet med förfarandet i lagen om skyldigheter.

Skydd av personuppgifter

Krauss vidtar alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Endast behöriga personer ska ha tillgång till att ändra och behandla uppgifterna.

säkerhet

Alla personuppgifter om kunden som blivit kända under besöket i Krauss e-butiken och köp behandlas som konfidentiell information. En krypterad datakommunikationskanal med banker säkerställer säkerheten för personuppgifter och bankuppgifter för den person som gör köpet.

Villkor och ändringar i sekretesspolicyn

Krauss genom att börja använda webbplatsen eller fylla i lojalitetsansökan har du läst och samtyckt till dessa principer och villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren i denna integritetspolicy om det behövs genom att meddela alla lojala kunder om detta.

För frågor eller funderingar om integritetspolicy eller databehandling, vänligen kontakta oss på info@krauss.ee

Krauss Baltic OÜ är personuppgiftsansvarig vidarebefordrar Krauss Baltic OÜ de personuppgifter som krävs för att göra betalningar till den auktoriserade behandlaren Maksekeskus AS.