WC-Poti Puhastusvahend
search
  • WC-Poti Puhastusvahend

WC-Poti Puhastusvahend

8,99 €
Maksudega

EI SISALDA KLOORI!!! Sobib nii allergikutele, väikelastega peredesse kui terava haistmismeelega lemmikute kodudesse!

Kogus

WC-poti puhastusvahend.

 

 

EE Eemaldab tõhusalt lubjasette, rooste ja kusekivi, puhastab ning värskendab. Püsib hästi vertikaalsel pinnal, toimides samal ajal sadestistesse ja hävitades selles elavaid baktereid. Kasutamisjuhend: Pudeli avamiseks vajuta korgi külgedele ja keera see lahti. Kanna geel ühtlaselt WC-poti serva alla nii, et kogu poti pind saab ainega kaetud. Lase toimida 5-15 minutit olenevalt sadestise paksusest, pese harjaga, loputa. Ettevaatusabinõud: Kasutada toodet ainult sanitaarportselanil! Toote pH <1. Koostis: vesinikkloriidhape 5-15%, mitteioonsed pindaktiivsed ained 5-15%.

 

 

 

 

 

 

Ohuala:

Vesinikkloriidhape

Соляная кислота

 

 

 

 

EE Ettevaatust Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline

toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE

KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega. SILMA SATTUMISE KORRAL:

loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või

arstiga.

EAN: 4744789019193
Uus
KRAUSS BALTIC OÜ PUHASTUSVAHENDID
Kommentaarid (0)